söndag 7 november, 2010

Adress och telefon

Bengtsfors
Utvecklings AB

Brogatan 10
666 31 Bengtsfors

Telefon: 0531-52 81 00
Fax: 0531-52 81 05
e-post: info@ bengtsforsutveckling.nu
Organisationsnummer: 556675-4601


Anmäl lediga lokaler

Här har du som fastighetsägare möjlighet att annonsera ut lediga lokaler. Använd dig av nedanstående formulär. Observera att alla uppgifter måste vara noggrannt ifyllda för att vi ska kunna hantera din anmälan. Efter mottagen anmälan skickar vi en bekräftelseanmodan till fastighetsägarens e-post som måste bekräftas innan publicering.

Foton

Om du även vill publicera foton på din lokal, e-posta dessa till info@bengtsforsutveckling.nu

Publicering

Annonser om lediga lokaler publiceras på Bengtsfors Utvecklings ABs hemsida samt via en länk på kommunens hemsida.

Obs

Om lokalen byter användningsområde mot vad den senast använts till, krävs eventuellt bygglov. Det är fastighetsägarens ansvar att söka bygglov.