måndag 8 november, 2010

Adress och telefon

Bengtsfors
Utvecklings AB

Brogatan 10
666 31 Bengtsfors

Telefon: 0531-52 81 00
Fax: 0531-52 81 05
e-post: info@ bengtsforsutveckling.nu
Organisationsnummer: 556675-4601Affärsidé och vision


Affärsidé

Bengtsfors Utvecklings AB vill hjälpa till att skapa förutsättningar för förnyelse, utveckling och breddning av näringslivet och en positiv samhällsutveckling i Bengtsfors kommun.

Detta vill vi göra genom att:

  • Stimulera till positiva attityder, entreprenörskap och nätverksbyggande.
  • Stödja och stimulera befintliga företag att sikta mot världsklass.
  • Skapa förutsättningar för nyetableringar.
  • Verka för ökat internationellt utbyte.
  • Verka för att skapa fler attraktiva boendemiljöer.
  • Verka för bättre infrastruktur.

Vision

Bengtsfors är en attraktiv plats där människor trivs, vill bo och försörja sig, en plats med dynamiskt näringsliv och handel, med bra boendemöjligheter, rikt kulturliv och hög livskvalitet.

Minibild på broschyr

Du hittar mer information om Bengtsfors Utvecklings AB i vår presentationsbroschyr.

Ladda ned broschyren härpdf (pdf 554 KB)