måndag 10 januari, 2011

Adress och telefon

Bengtsfors
Utvecklings AB

Brogatan 10
666 31 Bengtsfors

Telefon: 0531-52 81 00
Fax: 0531-52 81 05
e-post: info@ bengtsforsutveckling.nu
Organisationsnummer: 556675-4601Styrelsen


Styrelsen i Bengtsfors Utvecklings AB består av människor med lång och bred erfarenhet från olika branscher.


Bengt Larsson, styrelseordförande
Bengt har tidigare varit VD för Corenso AB i Bäckefors.

bengt.larsson@bengtsforsutveckling.nu
0531-52 81 04


Maria Berger, styrelseledamot
Maria driver en juridisk byrå samt är verksam inom turism och lantbruk.

maria.berger@bengtsforsutveckling.nu
0531-52 81 06

Per-Olof (Pelle) Larsson, styrelseledamot
Pelle har tidigare varit VD för Gustavsforsföretaget AB Dalbolon.

per-olof.larsson@bengtsforsutveckling.nu
0531-52 81 09


Sven-Bertil Nilsson, styrelseledamot
Sven-Bertil arbetar som konsult i företaget WP3. Tidigare har han varit ansvarig för tissueverksamheten inom Duni (nuvarande Rexcell).

sven-bertil.nilsson@bengtsforsutveckling.nu
0531- 52 81 03

Kent Pettersson, styrelseledamot
Kent är VD och ägare till KåPI Städteknik AB med säte i Bengtsfors.

kent.pettersson@bengtsforsutveckling.nu
0531-52 81 08